Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stillingsopslag: Daglig leder, Blågårdens Sogn

Stillingsopslag: Daglig leder, Blågårdens Sogn
Udgivet af Heidi Veicherts, tor d. 28. apr 2022, kl. 14:51
AKTUELT

Daglig leder i Brorsons Kirke og Hellig Kors Kirke på Nørrebro 

 

Har du lyst til at være nøgleperson i et aktivt, levende og mangfoldigt sogn på indre Nørrebro? Trives du med et udfordrende og givende samarbejde med engagerede kolleger? Og vil du bidrage til at gøre visionerne for sognet til virkelighed? Så er stillingen som daglig leder i Blågårdens Sogn måske noget for dig. 

 

Om stillingen: 

Som daglig leder har du ansvaret for at lede sognet i feltet mellem den folkevalgte, politiske ledelse, præsterne og deansatte. Dette kræver evne og mod til at styre komplekse processer og samtidig et blik for den enkelte. De konkrete opgaver er forskelligartede og består blandt andet af følgende:  

 

·   Daglig og nærværende ledelse af sognets to personalegrupper (i alt 11 fastansatte medarbejdere i to kirker), herunder vagt- og ferieplanlægning, vikardækning, MUS-samtaler, samt diverse HR-opgaver. Der er tilknyttet et eksternt regnskabsfirma, som på baggrund af indberetning om timeforbrug udbetaler løn, udarbejder ansættelsesbeviser m.v. Ledelsen af medarbejderne foregår i tæt dialog med menighedsrådets kontaktperson. 

·   Transparent og konstruktiv intern kommunikation og koordinering mellem medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer, samt dialog med sognets to præster om de løbende prioriteringer.  

·   Økonomistyring, herunder udarbejdelse af årsregnskab, budget og kvartalsrapporter inden for de rammer, som er fastsat af Kirkeministeriet. Arbejdet udføres pt. i tæt samarbejde med et eksternt regnskabsfirma, som varetager den daglige betaling og bogføring. 

·   Kontrakt- og aftalestyring. 

·   Sekretær for menighedsrådet og rådets udvalg, herunder korrespondance, forberedelse af møder i menighedsrådet og stående udvalg, udarbejdelse af dagsordener samt indstillinger og referater. Som daglig leder har du til opgave at føre de folkevalgtes beslutninger ud i livet, rådgive menighedsrådet ud fra daglig leders perspektiv, være en aktiv del af sognets kommende visionsproces og udføre administration og drift af kirkerne i det daglige for menighedsrådet. 

 

Tiltrædelse d. 1. august 2022 eller snarest muligt. 

 

Om dig: 

 

Du kommer med stærke kompetencer, såvel som dokumenteret erfaring, inden for personale- og forandringsledelse. Du har hjerte for folkekirken. Som person er du udadvendt, nærværende og besidder en naturlig integritet. Du har desuden et godt overblik, flair for samarbejde i et blandet fagligt miljø og fokus på at bringe medarbejdernes kompetencer i spil. På den måde vil du være med til at skabe sammenhængskraft og dynamik i vores sogn.  

 

Det forventes, at du er fortrolig med økonomi- og kontraktstyring og har gode IT-kompetencer. Kendskab til offentlig forvaltning er en fordel. 

 

Om sognet:  

Blågårdens Sogn består af to kirker med forskellige profiler: Brorsons Kirke og Hellig Kors Kirke.  

 

I Hellig Kors Kirke kan du opleve en favnende sognekirke forankret i traditionen, med vægt på klassisk musik og gudstjeneste på søn- og helligdage. Desuden tilbydes babysalmesang, spaghettigudstjeneste, mandeklub, foredrag og meget andet. Et stærkt diakonalt arbejde med bespisning, 12-trins grupper og nødherberg er forankret i Hellig Kors Kirke. 

 

Brorsons Kirke er en eksperimenterende sognekirke, hvor gudstjenestens fornyelse og rytmisk musik i mange genrer er i centrum. Der arbejdes med interreligiøs dialog, yoga og spiritualitet samt en række nutidige og nærværende måder at være kirke på f.eks. sorggruppe med yoga. I kirken mødes også 2 rytmiske kor og FDF (siden 1906).  

 

Sognet har sit eget kirkekontor hvorfra der laves civilregistrering og anden borgerbetjening.  

 

Medarbejdergruppen består af kordegn, kirkemusikere, aktivitetsmedarbejdere og kirketjenere. Generelt holder vores medarbejdergruppe et højt fagligt niveau med mange spidskompetencer og meget specialistviden. 

 

Sognets menighedsråd ser sig selv som progressivt og løsningsorienteret. Vi går gerne nye og ukendte veje, når vi mener, det er det bedste for sognets og kirkernes virke. Vi er optaget af at skabe en på samme tid både solid og fleksibel organisation, som kan løfte kirkelivet til nye højder.  

 

Løn og ansættelsesvilkår:  

Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer) med kontor i begge kirker. Der må forventes aften- og weekendarbejde i forbindelse med deltagelse i menighedsrådsmøder og andre udvalg med både frivillige og ansatte. 

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. 

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.  

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. 

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 356.741,49 kr. – 445.927,42 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 371.606,19 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 35.270,63 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 850,58 kr. (nutidskroner) pr. år. 

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

 

Ansøgning:  

Ansøgningsfrist er fredag d. 20. maj 2022 og ansøgningen sendes til  https://www.jobindex.dk/ansoegninger/ny/1683819

 

Der afholdes jobsamtaler torsdag d. 2. juni i tidsrummet kl. 18.30-20.30, torsdag d. 16. juni i tidsrummet kl. 16.30-20.30 samt torsdag d. 23. juni i tidsrummet 15.00-19.00 og du kan forvente, at der vil være test i forbindelse med ansættelsen.   

 

Du er altid velkommen til kirkernes gudstjenester og andre aktiviteter, men for uddybende spørgsmål til stillingen henvises til menighedsrådets formand Aksel Friberg på aksel-f@hotmail.com I mailen oplyser du tlf. nr. og så vil han kontakte dig.