Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Organist til Hellig Kors Kirke, Nørrebro - ansøgningsfristen er overskredet.

Organist til Hellig Kors Kirke, Nørrebro - ansøgningsfristen er overskredet.
Udgivet af Heidi Veicherts, tor d. 30. jun 2022, kl. 14:58
AKTUELT

Organist søges til Hellig Kors Kirke, Nørrebro

En stilling som organist ved Hellig Kors Kirke, Blågårdens Sogn, er ledig pr. 1. september 2022. Stillingen er på 25 timer pr. uge fordelt på tirsdage, torsdage, lørdage samt søn-og helligdage. 

Organisten skal varetage følgende opgaver  

·   Medvirke ved højmesser og kirkelige handlinger (dåb, vielser og begravelser etc.), udvalgte torsdagsaftener herunder spaghettigudstjenester samt medvirke ved gudstjenester/arrangementer i forbindelse med kirkens årshjul.

·   Lede kirkens kirkekorsangere.

·   Medvirke ved udvalgte møder med personalet, menighedsrådet og dets udvalg. 

·   Bistå menighedsrådet og kirkeværgen i fagspørgsmål vedr. orglernes vedligeholdelse og renovering. 

·   Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Nørrebro Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder – herunder skolegudstjeneste i Skt. Johannes Kirke i tidsrummet 8:00-9:00 ca. 15 tirsdage årligt (deles mellem 3 præster/organister i provstiet) 

Organistens forhold i Hellig Kors Kirke 

Hellig Kors Kirke har et Hornung & Møller-flygel samt to orgler:  

1) Hovedorglet er et Starup-orgel med 36 stemmer – tre manualer og pedal 

2) Kororglet er et Marcussen & Reuter-orgel med 8 stemmer – et manual og pedal 

Koret består af 4 sangere på højt niveau, som har erfaring indenfor både klassisk og populær musik. 

Til stillingen hører et organistværelse, hvor koret også opholder sig under korprøver og højmesse.  

Hvem er vi – portræt af Blågårdens Sogn og Hellig Kors Kirke 

Blågårdens Sogn har 11.841 antal indbyggere hvoraf 4.909 er medlem af Folkekirken. Blågårdens Sogn er et fællessogn bestående af to kirker; Hellig Kors Kirke og Brorsons Kirke.

Hvor Brorsons Kirke har fokus på jazzmusik, har Hellig Kors Kirke, som er her organisten skal gøre tjeneste, en bred musik- og folkekirkeligprofil. Her er fokus på det liturgiske arbejde, det talte ord og tolkningstradition.

Der spilles orgelmusik til højmesser og kirkelige handlinger. Til kirkelige handlinger efterspørges der ofte særlige ønsker indenfor en bred genrepalette, som vi forsøger at imødekomme i det omfang det er muligt.  

I Hellig Kors Kirke varetages størstedelen af sognets kirkelige handlinger og her fejres kirkeårets højtider. Der lægges stor vægt på at Nørrebro er genkendelig i folkekirken, på samarbejdet med lokalmiljøet og det fordomsfri fællesskab.

Vi forventer, at du er 

·   uddannet organist/kirkemusiker - eller er klassisk eller rytmisk pianist med interesse for orgel 

·   er i dialog om musikken med præst, kolleger og menighed  

·   er udadvendt og forholder dig aktivt til, hvad det vil sige at være kirke på det mangfoldige Nørrebro  

Løn og ansættelsesforhold 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.  

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.   

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.269,83 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 31.641,50 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 37.652,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Ansøgning 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognets formand Aksel Friberg på mail: aksel-f@hotmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Hellig Kors Kirke, Kapelvej 38, 2200 København N eller på https://www.jobindex.dk/vis-job/h1258380

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. august 2022.

Samtaler samt prøvespil forventes at finde sted i august.

Menighedsrådet oplyser, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.