Stilling som Daglig Leder i Blågårdens Sogn ledig til besættelse 1. oktober 2019

Stilling som Daglig Leder i Blågårdens Sogn ledig til besættelse 1. oktober 2019
Udgivet af Heidi Veicherts, tir d. 2. jul 2019, kl. 09:57
AKTUELT

Vi søger en daglig leder med tiltrædelse 1. oktober 2019, der skal være en nøgleperson i at lede et aktivt, levende og mangfoldigt kirkeliv på indre Nørrebro og særligt virke i rummet mellem folkevalgt ledelse (menighedsrådet), præster og ansatte. Dette kræver både et blik for den enkelte samt evnen og modet til at lede komplekse sammenhænge.

Du kommer med både stærke kompetencer og dokumenteret erfaring inden for ledelse og administration og har samtidig et kendskab til og interesse for Den Danske Folkekirke.Du har en naturlig integritet, er udadvendt, nærværende og anerkendende. På den måde vil du være med til at skabe sammenhængskraft og dynamik i vores sogn. Som daglig leder bliver du menighedsrådets sekretær og får til opgave at føre de folkevalgtes beslutninger ud i livet og hjælpe med at lette deres arbejde med administration og drift af kirkerne i det daglige. Derudover forventes det at du er fortrolig med økonomi- og kontraktstyring samt har flair for IT og mod på offentlig forvaltning.

Vi forventer at du vil være med til at forme ledelsesrollen og for at rammesætte dette tilbyder vi løbende ledelsessupervision. Af større konkrete opgaver, der skal påbegyndes ved ansættelsesstart og laves i samarbejde med personale og menighedsråd kan nævnes:

  • Udvirke personalehåndbog og årshjul
  • Opdatering af arbejds- og funktionsbeskrivelser for alle ansatte
  • Overblik over større projekter sognet er involveret i, herunder byggeprojekter.
  • Kontrakt- og aftalestyring
  • Overblik over samarbejdsaftaler og abonnementer, herunder sognets samarbejde med Kirkeadministration (KAM)
  • Planlægge og afholdelse af MUS

Du får ansvar for daglig ledelse af 7 fastansatte og ca. 10 deltidsansatte på tværs af hele sognet. 

Om sognet

Blågårdens Sogn består af to kirker med forskellige profiler: Brorsons Kirke og Hellig Kors Kirke. 

I Hellig Kors Kirke kan du opleve en sognekirke forankret i traditionen, med vægt på klassisk musik og gudstjeneste på søn- og helligdage. Desuden tilbydes babysalmesang, spaghettigudstjeneste, mandeklub, foredrag og meget andet. Et stærkt diakonalt arbejde med bespisning, 12-trins grupper og nødherberg er forankret i Hellig Kors Kirke.

Brorsons Kirke er en eksperimenterende sognekirke, hvor rytmisk musik i mange genrer og gudstjenestens fornyelse er i centrum. Der arbejdes med interreligiøs dialog, yoga og spiritualitet samt en række nutidige og nærværende måder at være kirke på. Kirken huser bl.a. en sorggruppe, 2 rytmiske kor, samt FDF. 

Sognet har sit eget kirkekontor hvorfra der laves civilregistrering og anden borgerbetjening. 

Medarbejdergruppen består af kordegne, kirkemusikere, aktivitetsmedarbejdere og kirketjenere. Generelt holder vores medarbejdergruppe et højt fagligt niveau med mange spidskompetencer og meget specialistviden. 

Sognets menighedsråd ser sig selv som progressivt og løsningsorienteret. Vi går gerne nye og ukendte veje, når vi mener det er det bedste for sognets og kirkernes virke. Vi er optaget af at skabe en på samme tid både solid og fleksible organisation, som kan løfte kirkelivet til nye højder. 

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer) med kontor i begge kirker. Der må forventes irregulære arbejdstimer i forbindelse med deltagelse i menighedsrådsmøder og andre udvalg med både frivillige og ansatte.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 341.267,43 kr. – 426.584,84kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 355.487,36 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. 

Rådighedstillægget udgør årligt 33.740,73 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 813,68 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansøgning

Ansøgningsfrist er 15. august 2019 og ansøgningen sendes til 9161fortrolig@sogn.dk

Der afholdes jobsamtaler i uge 34 og 35 og der vil blive brugt cases i forbindelse med disse. 

Duer altid velkommen til kirkernes gudstjenester og andre aktiviteter, men for uddybende spørgsmål til stillingen henvises til menighedsrådets formand Natalie Bjerrumpå nataliebjerrum@outlook.com. I mailen oplyser du tlf. nr. og så vil hun kontakte dig.