Præsten

Andreas Christensen (Jens Andreas Christensen) har været sognepræst i Hellig Kors Kirke siden 1. september 2013. Andreas er født 1969, blev kandidat i 1997 og har været præst på Østerbro i 16 år. Sideløbende har han varetaget forskellige andre hverv, blandt andet som feltpræst i Afghanistan og er i dag orlogspræst i Søværnet.
Andreas Christensen er også foredragsholder og gæsteunderviser ved forskellige læreanstalter. Som prædikant har Andreas genoptaget oldtidens mnemoteknik og taler derfor uden manuskript.
Andreas har udviklet den såkaldte Pi-prædiken, som har sit navn, fordi dens retoriske ”rute” følger linjerne i det græske bogstav Pi. Prædikenen lægger vægt på forvandling og betjener sig af at vække indre billeder. Andreas udvikler denne prædiken ugentligt på sin blog og underviser andre præster i teknikken.
Andreas Christensen lægger endvidere vægt på kirkens sociale ansvar (diakoni) og er engageret i arbejdet med hjemløse i København. Han bor i præstegården med sin kone og deres seks (dele-)børn.
 
KONTAKT
Sognepræst (Jens)
Andreas Christensen – kirkebogsførende
Tlf. 27 24 08 61
Mail:  jeac@km.dk
Træffes søndag-torsdag, bedst om formiddagen eller efter aftale. Fredag er fridag.
 
Foto: Sille Arendt, Københavns Stift