Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vision & Værdier

Hellig Kors Kirke ligger som en synlig og rolig kæmpe midt i det pulserende Nørrebro. I krydsfeltet mellem børnefamilier og socialt udsatte samt nytilkomne og gamle kulturbærere, ønsker vi at være en favnende og stabil markør i en omskiftelig dagligdag og værge for den mangfoldighed som kendetegner bydelen. Med det lokale sognebarn for øje ønsker Hellig Kors Kirke at være en åben kirke – fysisk og åndeligt - med åbne døre, åben dialog og åbent sind, hvor der eksempelvis er plads til præster af begge køn, vielse af fraskilte og vielse af par uanset køn.

Den traditionelle markering af kirkeåret afholdes på en genkendelig måde, som favner hverdagslivets rytme og løfter de store livsbegivenheder som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Hver søndag kl. 10:30 hele året rundt er alle velkommen til højmesse med en vedkommende prædiken i øjenhøjde, en forkyndelse med kant og åndelig kvalitet, som sætter budskabet om næstekærlighed i centrum. 

Vi ønsker at sætte handling bag budskabet om næstekærlighed, og derfor har det lokale diakonale arbejde, som kirken fordyber sig i, en selvfølgelig plads i vores virke. Vi tilbyder hus- og hjerterum til dem, der har særligt brug for det ved at åbne kirken for hjemløse i vintermånedernes nætter, bespise de sultne hver tirsdag og torsdag samt udøve sjælesorgsarbejde med mennesker i ensomhed og krise.

Hellig Kors Kirke er en del af Nørrebros mangfoldighed af kulturer og religioner. Denne mangfoldighed er et vilkår og en styrke. Som folkekirke på Nørrebro tager vi religionsfriheden alvorligt i teori og praksis. Respekten for andre er et udtryk for kærlighed. Det fordomsfri fællesskab er stærkt forankret i vores selvforståelse. Det er et fællesskab, der åbner dørene og byder medmennesket indenfor uanset tro, politisk overbevisning, social baggrund, køn, seksuel orientering etc. Sammen skaber vi forum for debat, samtale, måltider og andre aktiviteter, så vi alle kan opleve samhørighed. 

Vi samarbejder med lokale aktører. Vi er tilstede der, hvor Nørrebros puls banker. Vi holder os orienteret, dukker op og samarbejder med bl.a. gadepulsens drenge, byfornyelsen og lokale fælleskabsstyrkende initiativer. Vi viser, at vi er kirke for hele sognet, også for dem, der ikke er medlem af folkekirken.

Kirkens medarbejdere er kirkens ansigt udadtil og kontoret er sognets administrative krumtap. Derfor forstår kontorets ansatte, ligesom kirkens øvrige medarbejdere og frivillige, hele bredden af sognets aktiviteter samt den store variation af opgaver, som sognets beboere kommer ind ad døren med.