Løs sognebånd

At løse sognebånd betyder, at flytte sin sognetilknytning fra sit bopælssogn til én sognepræst efter eget valg. Ved sognebåndsløsning 
forpligtiger præsten sig til at varetage sognebåndsløserens kirkelige anliggender.

Læs mere om sognebåndsløsning på Kirkeministeriets hjemmeside  
Hent blanketten til sognebåndsløsning her

I Blågårdens Sogn kan du lave sognebåndsløsning til én af følgende præster:

Andreas Christensen, Sognepræst i Hellig Kors Kirke

Helle Christiansen, Assisterende præst i Hellig Kors Kirke og chef for Kirkens Korshær   

Nicolaj Stubbe Hørlyck, Sognepræst i Brorsons Kirken